ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, ανακοινώνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής με φυσική παρουσία,  καθώς και η μετάβαση σε αυτή για οποιαδήποτε φύσης εργασία χωρίς ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, είτε σε κλειστούς, είτε σε ανοικτούς χώρους.
-Σε περίπτωση πραγματοποίησης Εκπαιδευτικών Κύκλων, όσον αφορά το θεωρητικό σκέλος αυτών με τηλεκπαίδευση, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην παρούσα σελίδα, όπως και οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την φυσική παρουσία σπουδαστών για πραγματοποίηση πρακτικών-εργαστηρίων ή ολοκληρωτική επαναλειτουργία της Σχολής.