ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 1. Αφού γίνει είσοδος στις ΕΓΓΡΑΦΕΣ επιλέγετε τον κύκλου σπουδών στον οποίο επιθυμείτε τη συμμετοχή.
 2. Μετά την επιλογή του κύκλου  θα πρέπει να γίνει λήψη της αίτησης, πατώντας πάνω στο εικονίδιο.
  ΑΙΤΗΣΗ
  Κατά το άνοιγμα του αρχείου στον υπολογιστή εμφανίζονται τρία (03) φύλλα εργασίας :
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ.

Στο πρώτο φύλλο συμπληρώνεται τα ατομικά σας στοιχεία στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (Σελίδα 1) ενώ το ίδιο κάνετε και στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Σελίδα 2) του ίδιου φύλλου, επιλέγοντας και τον επιθυμητό κύκλο φοίτησης. Είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην σωστή και υποχρεωτική συμπλήρωση  της ηλεκτρονική σας διεύθυνσης (email) καθώς σε αυτή θα σας αποσταλεί σε δεύτερο χρόνο μήνυμα επιβεβαίωσης ή απόρριψης της αίτησής σας ΄΄ ελέγχουμε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk files) ΄΄ , μετά την υποβολή από εσάς όλων των δικαιολογητικών και έλεγχο από τη Γραμματεία Σπουδών της Σχολής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!! Σε περίπτωση που το επιθυμείτε η παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποφοίτησης) να γίνει από εκπρόσωπο θα πρέπει να ορίσετε αυτόν συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στη κάτω μέρος και αριστερά της Σελίδας 2. Επίσης σε περίπτωση (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση)  που δεν καταστεί δυνατή η αυτοπρόσωπη παραλαβή ή από εκπρόσωπο μπορείτε στο ίδιο πεδίο να ορίσετε την πλησιέστερη σε εσάς Λιμενική αρχή εντός της Ελληνικής Επικράτειας για την Υπηρεσιακή αποστολή σε αυτή και ΠΑΡΑΛΑΒΗ από εσάς. Αποστολή μέσω ταχυμεταφορικής υπηρεσίας(acs courier, Γενικής Ταχυδρομικής κλπ) πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με δικής σας χρέωση και ευθύνη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραλαβή γίνεται ΜΟΝΟ αυτοπροσώπως.

 

Στο δεύτερο φύλλο   που περιλαμβάνει το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σε περίπτωση εξ αποστάσεως συμμετοχής σε κύκλο σπουδών συμπληρώνεται μόνο τα ατομικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση συμμετοχής με φυσική παρουσία μετά  τη συμπλήρωση των ατομικών σας στοιχείων εκτυπώνεται αυτό και επικολλάται στη θέση ΦΩΤΟ (Πάνω δεξιά) μία εκ των τριών φωτογραφιών .  ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ή ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ  ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (05) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ. 

 

Στο τρίτο φύλλο   περιλαμβάνει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΗΤΗΣΗΣ και δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί καθώς αυτό γίνεται αυτόματα από την καταχώρηση των ατομικών σας στοιχείων στο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ .

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 1. Μετά την λήψη και την προσεκτική συμπλήρωση συνολικά όλης της αίτησης όπως παραπάνω περιγράφεται,   θα πρέπει να επικυρωθεί ψηφιακά με την υπογραφή της από εσάς προσωπικά προτού υποβληθεί.  

 (ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου είναι απλή,) 

ακολουθώντας τα παρακάτω 3 απλά βήματα: 

  

 1. Αφού αποθηκεύσουμε τις καταχωρήσεις μας μετατρέπουμε το αρχείο σε μορφή pdf  αυτό μπορεί να γίνει εδώ   https://tools.pdf24.org/en/convert-to-pdf 
 2. Μετά την μετατροπή του αρχείου και την λήψη του πλέον σε μορφή pdf  μεταβαίνουμε εδώ https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou όπου επιλέγοντας  ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
 3.  Για την είσοδο θα σας ζητηθεί να  ταυτοποιηθείτε είτε μέσω της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TaxisNet), είτε μέσω του λογαριασμού σας με κωδικούς web banking . Μετά την επιτυχή σας ταυτοποίηση εύκολα ακολουθώντας τη διαδικασία και αφού δώστε το αρχείο που προηγουμένως έχετε μετατρέψει (βήμα 1ο ) σε pdf  όταν σας ζητηθεί προς υπογραφή, επιβεβαιώνεται αυτό και εκδίδεται πλέον την αίτησή σας ψηφιακά υπογεγραμμένη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφόσον με τα παραπάνω βήματα έχει ψηφιακά ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης και υπογραφής της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, προχωράτε στην συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά . Προς δική σας ευκολία προτείνεται προτού προχωρήσετε στην τελική ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών (αίτηση, κάρτα υγείας, ναυτικό φυλλάδιο κ.λ.π.), να έχετε αυτά προηγουμένως ετοιμάσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας σε ψηφιακή μορφή , προκειμένου γρήγορα και εύκολα ολοκληρωθεί η υποβολή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!:(ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΚΑΘΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΡΧΕΙΟ ΝΑ Μ Η Ν ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥ 1ΜΒ ΕΝΩ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ pdf ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που η παρεχόμενη εκπαίδευση:

 1. Πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως μεθόδους, εφόσον μετά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (ψηφιακά υπογεγραμμένης) και δικαιολογητικών έχετε λάβει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφή σας, θα πρέπει οπωσδήποτε πριν την έναρξη του κύκλου σπουδών για τον οποίο έχετε αιτηθεί την συμμετοχή σας να αποστείλετε ταχυδρομικά με ατομική σας ευθύνη και επιβάρυνση ώστε να λάβουμε σε φυσική μορφή το πρωτότυπο παλαιό πιστοποιητικό (όπου απαιτείται), φωτογραφίες, πρωτότυπη βεβαίωση θαλάσσιας Υπηρεσίας θεωρημένη από Λιμενική Αρχή, Πρωτότυπο παραπεμπτικό σημείωμα προς φοίτηση (όπου απαιτείται), και για την καλύτερη διεκπεραίωση και έγκαιρη ολοκλήρωση της εγγραφή σας, ένα φωτοαντίγραφο των υπολοίπων δικαιολογητικών. 
 2.  Πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν την πρώτη ημέρα και πάντοτε πριν την έναρξης του κύκλου σπουδών.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!! Η έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού ή η μη έγκαιρη παραλαβή αυτών πριν την ημέρα έναρξης του εκάστοτε κύκλου σπουδών αποτελεί λόγος  ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ της εγγραφής και ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
από τον αιτούμενο εκπαιδευτικό κύκλο.