ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εν όψει ενάρξεως νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εν όψει ενάρξεως νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1) Εν όψει ενάρξεως νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022 ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών κύκλων θα γίνει με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στα πλαίσια του covid-19.

2)Σε περίπτωση που λόγω συνθηκών υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή και χρειαστεί οποιοσδήποτε κύκλος να αναβληθεί ή να πραγματοποιηθεί διαδυκτιακά, οι εγγεγραμμένοι θα ενημερωθούν στο mail επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

3)Οι εγγραφές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της παρούσης ιστοσελίδας στα διαθέσιμα σχολεία τα οποία αναρτώνται στην καρτέλα «εγγραφές». Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο θα αφορά το ηλεκτρονικό έλεγχο και μόνο. Οι λαμβάνοντες το εν λόγω μήνυμα οφείλουν να προσκομίσουν εκτυπωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση και το σημείωμα εγγραφής, έχοντας στην κατοχή τους και τα πρωτότυπα, καθώς και τρεις (03) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας έγχρωμες, κατά την προσέλευσή τους στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτοί στα μαθήματα.

4) Επίσης κάνουμε γνωστό ότι η είσοδος στην Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών μέσων Μακεδονίας πραγματοποιείται με την επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, Πιστοποιητικού Νόσησης ή αρνητικού rapid test. Στην πραγματοποίηση Κύκλων όπου απαιτείται πολυήμερη παρουσία στην Σχολή (Βασικός Κύκλος ή Προχωρημένος) απαραίτητα είναι δύο (02) rapid test εβδομαδιαίως για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του covid-19.

Πιστοποιητικό εμβολιασμού:
1)Να έχoυν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊο covid-19.
2) Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό covid-19 με μία (01) δόση του εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό covid-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης- ανάρρωσης και εμβολιασμού.

Πιστοποιητικό Νόσησης: Εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί εως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικό Ελέγχου: Να έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό covid-19 είτε με τη μέθοδο PCR, είτε με RAPID TEST δύο (02) φορές την εβδομάδα. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (02) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και εως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του εγγεγραμμένου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Προκειμένου ανωτέρω πιστοποιητικά περί covid-19 γίνουν αποδεκτά εκδίδονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19