Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 18/10/2021 (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

18 Οκτωβρίου @ 8:00 πμ - 29 Οκτωβρίου @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4) και Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου.
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή)
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και είναι κάτοχοι ερυθρού Ναυτικού Φυλλαδίου. (Εντός εννιαμήνου).
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. (εφόσον υπάρχει στην κατοχή τους).
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.
Ναυτικοί οι οποίοι επιθυμούν την ενεργοποίηση (επαναπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους. Τα κατωτέρω ισχύουν και τους ναυτικούς που δεν έχουν την προβλεπόμενη τρίμηνη θαλάσσια υπηρεσία η οποία απαιτείται για την εκσυγχρονισμό γνώσεων).
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για επανέκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΌΧΙ από εκτυπωτή).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.
Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ (Ανεξαρτήτως εκδόσεώς του από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Φωτοτυπία σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου όπου έχει πραγματοποιηθεί η επαναπογραφή (εφόσον αυτό υφίσταται).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος
Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.
Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και θα προσκομίζονται εκτυπωμένα κατά την προσέλευση των εγγεγραμμένων κατά την πρώτη μέρα του εκπαιδευτικού κύκλου. Επίσης οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά covid-19 όπως αυτά ορίζονται στις ανακοινώσεις της παρούσης ιστοσελίδας.
Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ 18 10 2021

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
18 Οκτωβρίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
29 Οκτωβρίου @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο