Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 05/04/2021 (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ)

5 Απριλίου @ 8:00 πμ - 16 Απριλίου @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4) και Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου.
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή)
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και είναι κάτοχοι ερυθρού Ναυτικού Φυλλαδίου. (Εντός εννιαμήνου).
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. (εφόσον υπάρχει στην κατοχή τους).
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.
Ναυτικοί οι οποίοι επιθυμούν την ενεργοποίηση (επαναπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους. Τα κατωτέρω ισχύουν και τους ναυτικούς που δεν έχουν την προβλεπόμενη τρίμηνη θαλάσσια υπηρεσία η οποία απαιτείται για την εκσυγχρονισμό γνώσεων).
Αίτηση.
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για επανέκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΌΧΙ από εκτυπωτή).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.
Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ (Ανεξαρτήτως εκδόσεώς του από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Φωτοτυπία σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου όπου έχει πραγματοποιηθεί η επαναπογραφή (εφόσον αυτό υφίσταται).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος.
Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.
Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 05 04 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
5 Απριλίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
16 Απριλίου @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο