Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Βασικός Κύκλος Σπουδών

20 Οκτωβρίου, 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic  Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4) και Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 • Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποκτήσουν Ναυτικό Φυλλάδιο  θα πρέπει να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων . Η φοίτηση απαιτεί:
  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή)
   ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
  4.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 •  Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί που είναι κάτοχοι ερυθρού Ναυτικού Φυλλαδίου και επιθυμούν μπορούν εντός ενιαμήνου (09) από την έκδοση αυτού μπορούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων .

 • Η φοίτηση απαιτεί:

  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. (εφόσον υπάρχει στην κατοχή τους).
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΗ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΥΛΑΔΙΟ & ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

 • Ναυτικοί οι οποίοι :

 • α) επιθυμούν την ενεργοποίηση (επαναπογραφή) του ληγμένου Ναυτικού Φυλλαδίου τους.

 • β) δεν έχουν την προβλεπόμενη τρίμηνη θαλάσσια υπηρεσία η οποία απαιτείται για την (εκσυγχρονισμό γνώσεων).

 • Η φοίτηση απαιτεί:

  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για επανέκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΌΧΙ από εκτυπωτή).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.
  6. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ (Ανεξαρτήτως εκδόσεώς του από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  7. Φωτοτυπία σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου όπου έχει πραγματοποιηθεί η επαναπογραφή (εφόσον αυτό υφίσταται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

 • Ατομική επιβίωση στη θάλασσα A-VI/1-1(19 ώρες) 3 ημέρες εργάσιμες.
 • Πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαγιάς A-VI/1-2 (19 ώρες) 3 ημέρες εργάσιμες.
 • Στοιχειώδεις Α΄ Βοήθειες A-VI/1-3 (12 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα A-VI/1-4 (13 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
 • Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1 (5 ώρες)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00. 
  • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος.
  • Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
  • Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.  
  • Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
  • Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
  • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
  • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (εφόσον υφίσταται-περίπτωση επαναπογραφής ναυτικού) και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
  • Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
  • Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών 2392034200 – mail: sspm.makedonias@gmail.com .

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Calendar powered by The Events Calendar

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορία Εκδήλωση: