Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Βασικός Κύκλος Σπουδών

20 Οκτωβρίου, 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic  Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4) και Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 • Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης  Ναυτικού Φυλλαδίου.
  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή)
   ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
  4.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 • Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό Κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και είναι κάτοχοι ερυθρού Ναυτικού Φυλλαδίου. (Εντός εννιαμήνου).
  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. (εφόσον υπάρχει στην κατοχή τους).
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.

  ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.

 • Ναυτικοί οι οποίοι επιθυμούν την ενεργοποίηση (επαναπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους. Τα κατωτέρω ισχύουν και τους ναυτικούς που δεν έχουν την προβλεπόμενη τρίμηνη θαλάσσια υπηρεσία η οποία απαιτείται για την εκσυγχρονισμό γνώσεων).
  1. Αίτηση.
  2. Υπηρεσιακό Σημείωμα (Παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για επανέκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
  3. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΌΧΙ από εκτυπωτή).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04 – 05 Ναυτικού Φυλλαδίου.
  6. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ (Ανεξαρτήτως εκδόσεώς του από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  7. Φωτοτυπία σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου όπου έχει πραγματοποιηθεί η επαναπογραφή (εφόσον αυτό υφίσταται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

 • Ατομική επιβίωση στη θάλασσα A-VI/1-1(19 ώρες) 3 ημέρες εργάσιμες.
 • Πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαγιάς A-VI/1-2 (19 ώρες) 3 ημέρες εργάσιμες.
 • Στοιχειώδεις Α΄ Βοήθειες A-VI/1-3 (12 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα A-VI/1-4 (13 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
 • Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1 (5 ώρες)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00. 
  • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος.
  • Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
  • Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.  
  • Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
  • Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
  • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
  • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (εφόσον υφίσταται-περίπτωση επαναπογραφής ναυτικού) και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
  • Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
  • Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών 2392034200 – mail: sspm.makedonias@gmail.com .

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορία Εκδήλωση: