Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 20-10-2021 (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

20 Οκτωβρίου, 2021 @ 8:00 πμ - 22 Οκτωβρίου, 2021 @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Εκσυγχρονισμού Γνώσεων (RefreshTrainingCourse)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.

-Αίτηση.
-Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (03) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία. Ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα σε πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή όχι με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο εφόσον αυτή έχει αναγνωριστεί από το ΝΑΤ, τηρουμένης για τα πλοία υπό σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας Κ-Μ της Ε.Ε. Η πιστοποίηση της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να γίνει βάσει Βεβαίωσης Λιμενικής Αρχής, καθώς και βάσει της υπηρεσίας που αναγράφεται στις σελίδες ναυτολόγησης και απόλυσης στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ναυτικού.
-Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
-Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
-Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
-Πιστοποίηση θεμάτων ασφάλειας Πλοίου επιπέδου Α΄ (εφόσον δεν υφίσταται Ασφάλεια Πλοίου Επιπέδου Β’ (A-VI/6-1) στο Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων).
-Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄ Ή Β΄ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ.

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος
Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.
Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και θα προσκομίζονται εκτυπωμένα κατά την προσέλευση των εγγεγραμμένων κατά την πρώτη μέρα του εκπαιδευτικού κύκλου. Επίσης οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά covid-19 όπως αυτά ορίζονται στις ανακοινώσεις της παρούσης ιστοσελίδας.
Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣ 20 10 2021

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
20 Οκτωβρίου, 2021 @ 8:00 πμ
Τέλος:
22 Οκτωβρίου, 2021 @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο