Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 27-01-2021

27 Ιανουαρίου @ 8:00 πμ - 29 Ιανουαρίου @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Εκσυγχρονισμού Γνώσεων (RefreshTrainingCourse)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.

Αίτηση.
Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (03) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία. Ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα σε πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή όχι με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο εφόσον αυτή έχει αναγνωριστεί από το ΝΑΤ, τηρουμένης για τα πλοία υπό σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας Κ-Μ της Ε.Ε. Η πιστοποίηση της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να γίνει βάσει Βεβαίωσης Λιμενικής Αρχής, καθώς και βάσει της υπηρεσίας που αναγράφεται στις σελίδες ναυτολόγησης και απόλυσης στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ναυτικού.
Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
Πιστοποίηση θεμάτων ασφάλειας Πλοίου επιπέδου Α΄ (εφόσον δεν υφίσταται Ασφάλεια Πλοίου Επιπέδου Β’ (A-VI/6-1) στο Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων).
Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄ Ή Β΄ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ:

Ατομική επιβίωση στη θάλασσα(Α-VI/1-1) (4 ώρες) – Βασικός κύκλος Πυρόσβεσης(Α-VI/1-2) (4 ώρες) 1 ημέρα εργάσιμη.
Σωστικά μέσα (A-VI/2-1) (4ώρες) – Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης (A-VI/2-2) (4 ώρες) 1 ημέρα εργάσιμη.{(2 ώρες του τομέα εκπαίδευσης ταχυπλόων λεμβών διάσωσης πραγματοποιούνται την επόμενη)}.
Προχωρημένη πυρόσβεση (A-VI/3)) (2 ώρες) 1 ημέρα εργάσιμη.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 270121

Λεπτομέρειες

Αρχή:
27 Ιανουαρίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
29 Ιανουαρίου @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο