Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

20 Οκτωβρίου, 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένων Σωστικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Βασικό Κύκλο Σπουδών σε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), να έχουν ένα (01) έτος τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία και είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  1. Αίτηση.
  2. Μηχανογραφικό – Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενικής Αρχής από την οποία να προκύπτει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (01) έτους. 
  3. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  4. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος)..
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  7.  Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
   ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Ταχυπλόων λέμβων διάσωσης  (A-VI/2-2).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο ταχύπλοων λέμβων διάσωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών σε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  1. Αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  3. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  6. Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένης πυρόσβεσης (AVI/3) και Πρώτων Βοηθειών (AVI/4-1).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένης Πυρόσβεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών σε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
  1. Αίτηση.
  2. Βεβαίωση (παραπεμπτικό) από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ για φοίτηση στον εν λόγω κύκλο (ΔΕΚΝ Δ΄ Μητρώα Ναυτικών).
  3. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  4. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  7.  Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ: 

 • Β1-Σωστικά μέσα A-VI/2-1(29 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Β2-Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης A-VI/2-2 (27 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Γ-Προχωρημένη πυρόσβεση A-VI/3 (35 ώρες) 05 ημέρες εργάσιμες.
 • Δ-Πρώτες βοήθειες A-VI/4-1)(14 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Ο ΚΑΘΕ ΚΎΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ.
 • ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
 • ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ
 • Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00. 
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος.
 • Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
 • Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.  
 • Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
 • Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
 • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
 • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
 • Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
 • Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών 2392034200 – mail: sspm.makedonias@gmail.com .

 

 

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορία Εκδήλωση: