Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

20 Οκτωβρίου, 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένων Σωστικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Βασικό Κύκλο Σπουδών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), να έχουν ένα (01) έτος τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσίακαι είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  1. Αίτηση.
  2. Μηχανογραφικό – Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενικής Αρχής από την οποία να προκύπτει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (01) έτους. 
  3. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  4. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος)..
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  7.  Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
   ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Ταχυπλόων λέμβων διάσωσης  (A-VI/2-2).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο ταχύπλοων λέμβων διάσωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  1. Αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  3. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  6. Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένης πυρόσβεσης (AVI/3) και Πρώτων Βοηθειών (AVI/4-1).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένης Πυρόσβεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
  1. Αίτηση.
  2. Βεβαίωση (παραπεμπτικό) από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ για φοίτηση στον εν λόγω κύκλο (ΔΕΚΝ Δ΄ Μητρώα Ναυτικών).
  3. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  4. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  7.  Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες  για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ: 

 • Β1-Σωστικά μέσα A-VI/2-1(29 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Β2-Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης A-VI/2-2 (27 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Γ-Προχωρημένη πυρόσβεση A-VI/3 (35 ώρες) 05 ημέρες εργάσιμες.
 • Δ-Πρώτες βοήθειες A-VI/4-1)(14 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Ο ΚΑΘΕ ΚΎΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ.
 • ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
 • ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ
 • Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00. 
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού εγγεγραμμένων δέκα (10) ατόμων δύναται να μην πραγματοποιηθεί ο Κύκλος.
 • Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
 • Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διαγραφή σας από τον κύκλο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.  
 • Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
 • Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
 • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
 • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
 • Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
 • Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών 2392034200 – mail: sspm.makedonias@gmail.com .

 

 

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορία Εκδήλωση: