Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ/ΜΑΚ/ΜΗΧ (ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣ 10/05/2021)- ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΗΔΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΝ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ)

29 Ιουνίου @ 8:00 πμ - 20 Ιουλίου @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Κύκλων Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1)- Ταχυπλόων λεμβών διάσωσης (A-VI/2-2) -Προχωρημένης πυρόσβεσης (A-VI/3) και Πρώτων Βοηθειών (A-VI/4-1).

Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τους Κύκλους Προχωρημένων Σωστικών – Ταχυπλόων λεμβών διάσωσης – Προχωρημένης πυρόσβεσης και Πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Βασικό Κύκλο Σπουδών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και να έχουν συμπεριληφθεί από την οικεία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού σε κατάσταση η οποία θα έχει ήδη αποσταλεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό κύκλων, στην οποία θα βεβαιώνεται από τον Διευθυντή Σπουδών ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι έχουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία (τουλάχιστον έξι (06) μηνών), για την συμμετοχή τους στον Κύκλο. (Στην κατάσταση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, Μ.Ε.Θ., email και κινητό τηλέφωνο έκαστου σπουδαστή).
Αίτηση.
Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ:

Β1-Σωστικά μέσαA-VI/2-1(29 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
Β2-Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης A-VI/2-2 (27 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
Γ-Προχωρημένη πυρόσβεσηA-VI/3 (35 ώρες) 05 ημέρες εργάσιμες.
Δ-Πρώτες βοήθειεςA-VI/4-1)(14 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 10/05/2021 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΜΗΝ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΧ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 29 06 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
29 Ιουνίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
20 Ιουλίου @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο