Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 08/03/2021

8 Μαρτίου @ 8:00 πμ - 22 Μαρτίου @ 2:00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένων Σωστικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Βασικό Κύκλο Σπουδών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), να έχουν ένα (01) έτος τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία και είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αίτηση.
Μηχανογραφικό – Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενικής Αρχής από την οποία να προκύπτει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (01) έτους.
Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος)..
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Ταχυπλόων λέμβων διάσωσης (A-VI/2-2).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο ταχύπλοων λέμβων διάσωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Αίτηση.
Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένης πυρόσβεσης (A–VI/3) και Πρώτων Βοηθειών (A–VI/4-1).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο Προχωρημένης Πυρόσβεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Προχωρημένων Σωστικών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Αίτηση.
Βεβαίωση (παραπεμπτικό) από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ για φοίτηση στον εν λόγω κύκλο (ΔΕΚΝ Δ΄ Μητρώα Ναυτικών).
Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ:

Β1-Σωστικά μέσα A-VI/2-1(29 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
Β2-Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης A-VI/2-2 (27 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
Γ-Προχωρημένη πυρόσβεση A-VI/3 (35 ώρες) 05 ημέρες εργάσιμες.
Δ-Πρώτες βοήθειες A-VI/4-1)(14 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο ΚΑΘΕ ΚΎΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ
Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 08 03 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
8 Μαρτίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
22 Μαρτίου @ 2:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Οι εγγραφές έκλεισαν για αυτό το Σχολείο