Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Προχωρημένος Σπουδαστές Ακαδημιών

20 Οκτωβρίου, 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Κύκλων Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1)- Ταχυπλόων λεμβών διάσωσης (A-VI/2-2) -Προχωρημένης πυρόσβεσης (A-VI/3) και Πρώτων Βοηθειών (A-VI/4-1).

 • Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τους Κύκλους Προχωρημένων Σωστικών – Ταχυπλόων λεμβών διάσωσης – Προχωρημένης πυρόσβεσης και Πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Βασικό Κύκλο Σπουδών Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και να έχουν συμπεριληφθεί από την οικεία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού σε κατάσταση η οποία θα έχει ήδη αποσταλεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό κύκλων, στην οποία θα βεβαιώνεται από τον Διευθυντή Σπουδών ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι έχουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία (τουλάχιστον έξι (06) μηνών), για την συμμετοχή τους στον Κύκλο. (Στην κατάσταση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, Μ.Ε.Θ., email και κινητό τηλέφωνο έκαστου σπουδαστή).
  1. Αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
  3. Προβλεπόμενο σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις Ιατρικό Πιστοποιητικό προς Ναυτολόγηση (Κάρτα Υγείας) σε ισχύ, ή Ιατρικές Βεβαιώσεις σύμφωνα με τις όποιες πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια (Παθολόγος και Οφθαλμίατρος).
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Σελίδα 04-05 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
  6. Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τρεις (03) φωτογραφίες για τους κατόχους Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.(ΟΧΙ Διαβατηρίου – ΟΧΙ από εκτυπωτή).
   ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ: 

 • Β1-Σωστικά μέσαA-VI/2-1(29 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Β2-Ταχύπλοοι λέμβοι διάσωσης A-VI/2-2 (27 ώρες) 04 ημέρες εργάσιμες.
 • Γ-Προχωρημένη πυρόσβεσηA-VI/3 (35 ώρες) 05 ημέρες εργάσιμες.
 • Δ-Πρώτες βοήθειεςA-VI/4-1)(14 ώρες) 2 ημέρες εργάσιμες.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΜΒ

Η ΑΙΤΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ) ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00.
 • Το πρόγραμμα των σχολείων δύναται να αναβληθεί – τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
 • Σε περίπτωση κωλύματος εγγεγραμμένων ενημερώνετε εγκαίρως την Γραμματεία Σπουδών της Ακαδημίας Εμπορικού όπου ανήκετε (Πλοίαρχων ή Μηχανικών) και Γραμματεία Σπουδών Σχολής μας προκειμένου πραγματοποιηθεί η διαγραφή από τον κύκλο.
 • Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών – παραλαβής Πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κανονικά όπως προβλέπεται.
 • Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας, για την παραλαβή του πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του σε Λιμενική Αρχή επιλογής του.
 • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, των Τριών Ιεραρχών καθώς και σε όλες τις επίσημες αργίες του κράτους.
 • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα φέρονται από τον ενδιαφερόμενο σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται μέσω της παρούσης πλατφόρμας (Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και φωτογραφίες κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 • Εφόσον κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν υποβληθεί οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ολοκληρωμένο (όλες οι όψεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών) και ευκρινές η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
 • Φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών 2392034200 – mail:sspm.makedonias@gmail.com.

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου, 2020
Κατηγορία Εκδήλωση: