Προχωρημένος Σπουδαστές Ακαδημιών

Προχωρημένος Σπουδαστές Ακαδημιών

Learn more
Βασικός Σπουδαστές Ακαδημιών

Βασικός Σπουδαστές Ακαδημιών

Learn more
Βασικός Κύκλος Σπουδών

Βασικός Κύκλος Σπουδών

Learn more
Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

Learn more
Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Learn more
Προχωρημένος Σπουδαστές Ακαδημιών

20 Οκτωβρίου, 2020 12:00 πμ

Προχωρημένος Σπουδαστές Ακαδημιών

Δικαιολογητικά Εγγραφής Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Κύκλων Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1)- Ταχυπλόων λεμβών διάσωσης (A-VI/2-2)...

Read more
Βασικός Σπουδαστές Ακαδημιών

20 Οκτωβρίου, 2020 12:00 πμ

Βασικός Σπουδαστές Ακαδημιών

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(BasicTraining Α-VI/1-1 έως VI/1- 4)και Θέματα Ασφάλειας...

Read more
Βασικός Κύκλος Σπουδών

20 Οκτωβρίου, 2020 12:00 πμ

Βασικός Κύκλος Σπουδών

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic  Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4) και Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β’) A-VI/6-1...

Read more
Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

20 Οκτωβρίου, 2020 12:00 πμ

Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Εκσυγχρονισμού Γνώσεων (RefreshTrainingCourse) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση. Θαλάσσια υπηρεσία...

Read more
Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

20 Οκτωβρίου, 2020 12:00 πμ

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Δικαιολογητικά Εγγραφής Κύκλου Προχωρημένων Σωστικών (A-VI/2-1).   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν...

Read more

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Επιδιωκόμενος σκοπός της εκπαίδευσης στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας είναι να καταστήσει  τους υποψήφιους και τους εν ενεργεία ναυτικούς ικανούς για την κατάλληλη και την γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του πλοίου σε περίπτωση ανάγκης και στη συνέχεια να πιστοποιήσει τις ικανότητές τους αυτές, βάσει των απαιτήσεων των διεθνών και εθνικών κανονισμών με το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

  Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και...

Περισσότερα