ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Επιδιωκόμενος σκοπός της εκπαίδευσης στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας είναι να καταστήσει  τους υποψήφιους και τους εν ενεργεία ναυτικούς ικανούς για την κατάλληλη και την γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του πλοίου σε περίπτωση ανάγκης και στη συνέχεια να πιστοποιήσει τις ικανότητές τους αυτές, βάσει των απαιτήσεων των διεθνών και εθνικών κανονισμών με το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

Ανακοινώσεις

MarriageMindedPeopleMeet Evaluation

MarriageMindedPeopleMeet is actually a conventional dating internet site on the net aimed to...

Περισσότερα
HIVPoz.net is actually a secure Dating Site in which HIV-Positive Singles Can avoid Stigma & Find Support

The small type: Since its launch inside 1990s, HIVPoz.net has-been a secure haven for singles...

Περισσότερα
15 greatest adult dating sites for relations in 2021

Whenever I decided to provide online dating sites a serious chance, we began selecting the most...

Περισσότερα
Online Dating Sites: A Dissenting View

We’ll acknowledge it: in terms of online dating sites, We unashamedly take edges. I...

Περισσότερα
The very best Cities to meet up with Single Ladies (2020)

Cannot seem to find any eligible bachelorettes in your neighborhood? Bet you’re not...

Περισσότερα