Αν έχετε απορίες η χρειαζεστέ βοήθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας

                                                             Διεύθυνση: Νέα Μηχανιώνα Τ. Κ. 57004
                                                                     Τηλ: +(30) 2392 034200
                                                            Για θέματα Γραμματείας Διεύθυνσης Σπουδών
                                                                  στο Email: sspm.makedonias@gmail.com
                                                             Για λοιπά θέματα στο Email: sspm.mak@hcg.gr