Ιστορικό της Σχολής

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ιδρύθηκε το 1972 ως παράρτημα της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού.
Από το 1989 λειτούργησε ανεξάρτητα με την επωνυμία “Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ν. Μηχανιώνας”.
Το 1992 μετονομάστηκε σε «Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας».

Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης .
Η εκπαιδευτική της δομή και τα προγράμματά της διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, (S.T.C.W.), η οποία συνήφθη το 1978 όπως τροποποιήθηκε στην διάσκεψη της Manilla το 2010, ισχύει και τέθηκε σε εφαρμογή την 01/01/2012 μεταξύ των κρατών μερών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ/ΙΜΟ).

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, ως ορίζονται από την STCW78/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.