Το παρόν αποτελεί δήλωση σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : www.sspmm.gr.

Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα γι’ αυτό με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων εξηγούμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Παρακαλούμε όπως  διαβάσετε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

O ιστότοπος www.sspmm.gr.r αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέσω της οποίας επιθυμούμε να παρέχουμε κάθε πιθανή πληροφορία σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν στην Σχολή μας, να αναδείξουμε το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων Κύκλων Σπουδών, να γνωστοποιήσουμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις δυνατότητες  των σπουδαστών προκειμένου να καταστούν ικανοί για την εξάσκηση του Ναυτικού Επαγγέλματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων αρμοδιότητας Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ/ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ΥΝΑΝΠ/ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Διεύθυνση Email:sspm.mak@hcg.gr Διεύθυνση Επικοινωνίας: Νέα Μηχανιώνα, Τ.Κ. 57004.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: http://www.hcg.gr/node/20135

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ο ιστότοπος μας συλλέγει τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων στην φόρμα εγγραφής μας: Oνοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, ΑΔΤ,  Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Αριθμός Ναυτικού Φυλλαδίου (ΜΕΘ), Διεύθυνση Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση κατοικίας, Πιστοποίηση προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις – ιατρικά πιστοποιητικά προς ναυτολόγηση, ενώ στη φόρμα επικοινωνίας συλλέγεται το Όνομα και η Διεύθυνση email.

Επίσης συλλέγοντα στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων IP και άλλα παρεμφερή στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τον κάθε τύπο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε παρέχεται σε συγκεκριμένα σημεία της παρούσας Πολιτικής Προστασίας ή με εξειδικευμένα κείμενα οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη πριν από τη Συλλογή των Προσωπικών του Δεδομένων.Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να δοθούν από τον ίδιο τον χρήστη ή, σε περίπτωση που πρόκειται για Δεδομένα Χρήσης, να συλλεχθούν αυτόματα όποτε ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τη φόρμα Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της στον παρόντα ιστότοπο. Σε περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος αυτός δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην παρέχουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι σχετικά με τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies από αυτόν τον Ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική COOKIES

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την χωρίς άδεια πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων που συλλέγονται από τον Ιστότοπο.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν αποθηκεύονται Προσωπικά Δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου ή στον server που φιλοξενείται. Τα δεδομένα αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση email μας, όπως αυτή αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στους χρήστες μέσω της φόρμας εγγραφής.

Η επεξεργασία δεδομένων που υποβάλλονται  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μπορεί, βάσει του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και του Άρθρου 5 του Ν. 4624/2019, να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

-είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο

-επεξεργασίας, (πχ όταν συλλέγουμε δεδομένα βάσει των αρμοδιοτήτων μας από τον οργανισμό)

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

-το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, οι χρήστες συναινούν στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την αποδοχή της αποθήκευσης Cookies στη συσκευή τους. Η συγκατάθεση αυτή παρέχεται με σχετική επιλογή του Χρήστη, από την πρώτη στιγμή που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας, σε πλαίσιο που ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης του. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 8 του ΓΚΠΔ.

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο γραφείο Γραμματείας Σπουδών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, εντός Ελλάδας.

Το κέντρο δεδομένων που φιλοξενεί τον server του ιστότοπου της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ενημερώνουμε ότι εάν η τοποθεσία σας ως χρήστης της ιστοσελίδας βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή Ε.Ε, τα προσωπικά του σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός Ελλάδας και Ε.Ε. ακολουθώντας την διαδρομή από τον server μέχρι την συσκευή σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία και εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσυρθεί, ή ασκηθεί δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από τον χρήστη. Επιπλέον, η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας Δημόσιας Αρχής. Μόλις παρέλθει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ να παρέχει τις Υπηρεσίες της, καθώς και για Επικοινωνία με τον Χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω  και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

  •  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

 

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, όπως υποδεικνύονται από τις οδηγίες της εκάστοτε φόρμας. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του. Απλώς λαμβάνεται το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το χρήστη στη διεύθυνση email μας. Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή  το επιθυμεί, στέλνοντας ένα ανάλογο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Όνομα και Διεύθυνση email.

 

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

 

Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα με τα Δεδομένα του, ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον ιστότοπό μας  να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να του προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: Δυνατότητα εγγραφής σε διαθέσιμους Εκπαιδευτικούς Κύκλους προς απόκτηση 

Βεβαίωσης Αποφοίτησης, 

Πιστοποιητικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του. Απλώς λαμβάνεται το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το χρήστη στη διεύθυνση email μας. Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή  το επιθυμεί, στέλνοντας ένα ανάλογο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Όνοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, ΑΔΤ,  Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Αριθμός Ναυτικού Φυλλαδίου (ΜΕΘ)  Διεύθυνση Email. Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση κατοικίας, Πιστοποίηση προβλεπόμενης  θαλάσσιας υπηρεσίας προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις – ιατρικά πιστοποιητικά προς ναυτολόγηση, 

 

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες με τα Δεδομένα του, ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο του ατόμου προβαίνει σε αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Σχολής.  Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του. Απλώς λαμβάνεται το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το χρήστη στη διεύθυνση email μας. Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή  το επιθυμεί, στέλνοντας ένα ανάλογο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται : Ονοματεπώνυμο. (προαιρετικό)

 

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στους άλλους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας, και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τη δήλωση προστασίας απορρήτου που ισχύει για κάθε έναν από αυτούς τους ιστότοπους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης μπορεί να ασκεί ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και έχει  δικαίωμα  στα κάτωθι: Απόσυρση της συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει αυτή για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε διαφορετική νομική βάση από αυτή της συγκατάθεσης. Περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται παρακάτω. Δικαίωμα να γνωρίζουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και να αποκτήσουν αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Επαλήθευση-επιδιόρθωση των δεδομένων τους. Περιορισμός επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους μόνο για την αποθήκευση τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επίσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΣ

Ο χρήστης δύναται να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του για δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ παρέχοντας λόγο που δικαιολογεί την αντίρρηση. Αίτημα για άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη μπορεί να απευθύνεται στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο παρών το οποίο  θα απαντηθεί από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε προθεσμία ενός μηνός αδαπάνως για το χρήστη. Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των Δημόσιων Αρχών ή αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από την ίδια σε Δικαστήριο ή σε διαδικασίες που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Για λόγους σωστής λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με τον εν λόγω ιστότοπο  χρησιμοποιώντας άλλα προσωπικά δεδομένα (π.χ.  διεύθυνση IP).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ οποιαδήποτε  στιγμή. Πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων οποιαδήποτε  στιγμή, ειδοποιώντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα ή σε αυτόν τον Ιστότοπο Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη, η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον χρήστη, όποτε απαιτείται.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).  Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του ιστοτόπου και μπορούν να περιλαμβάνουν: διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες της Ιστοσελίδας, τις διευθύνσεις URI, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αιτήματος προς το διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν  και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στον ιστότοπο με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που επισκέφθηκε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής του χρήστη.

ΧΡΗΣΤΗΣ

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή τον Ιστότοπο και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην ενότητα Επικοινωνία, αναγράφεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Μια συλλογή ιστοσελίδων που είναι ομαδοποιημένες και συνήθως συνδεδεμένες με διάφορους τρόπους, μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους  χρήσης και σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

COOKIES

Μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στη συσκευή του χρήστη.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα ιστότοπο.

ΔΙΑΡΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Σε περίπτωση που η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και  τρόπους υποβολής καταγγελίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr/Τα δικαιώματά μου/Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση: 19/01/2021